Nogle ser tingene, som de eksisterer og siger: Hvorfor? Jeg drømmer om ting, der aldrig har eksisteret og siger: Hvorfor ikke?
Robert F. Kennedy

 

 

 

 
Fase 1 - Idéoplæg

Indeholder den første bearbejdning af klientens tanker og ideer på skitse niveau. Her analyseres ideens muligheder og der gives konkluderende vurdering af idéens realisering. Eventuelle alternativer til klientens idéer kan behandles i notatet. Klienten deltager aktivt i nødvendige møder i forbindelse med udarbejdelse af idéoplægget, orienterer om muligheder for idéens økonomiske realisering og eventuelle ønsker om rentabilitet. Efter klientens vurdering af notatet og dets konklusioner beslutter klienten, om der er behov for yderligere supplementer, eller om der er grundlag for iværksættelse af videregående planlægning, budgettering og ombygning vedrørende grundlaget for idéens realisering.
Faser :
   1. møde – Besøg lokaliteten
   2. møde – skitse – idéoplæg
   3.møde - udkast af tegning og beslutning
Vigtigt: hver ændring af projektet efter fase 1.3 (beslutnings møde om projekt) som vil bruge med end 1 times arbejde på projektering, beskrivelse og/eller andre møder vil blive faktureret som ekstra udgifter, på medgået tid.

Vi leverer nøglefærdig indretning og ombygning efter gældende lovgivning

 
Fase 1 - Idéoplæg
Fase 2 – Planlægning og myndigheds behandling
Fase 3 - Budgettering
Fase 4 - Ny-til-eller ombygning
Stephensen.net  
Kildeportvej 31, 3480 Nødebo, Danmark
 
Tel : + 45 40 98 33 00
 
E-mail:jorgen@stephensen.net