De som tror, at de kan - de kan
Vergil
 
 
 

 

 

 

Første kontakt : Et gratis besøg ! Ved mødet hører vi om Deres ønsker og behov og gennemgår lokaliteten. Derefter vil arkitekten kunne vejlede Dem omkring hvilke muligheder der er for at opnå et vellykket resultat inden for den gældende bygningslovgivning. Mødet vil typisk vare 1 -1 ½ time. Bliver det ikke til et projekt, faktureres første møde efter medgået tid.

Inden 1. mødet… skal De have fremskaffet tegninger af de eksisterende forhold, gældende lokalplan/kommuneplan og BBR-meddelelse. Disse dokumenter kan rekvireres hos Teknisk Forvaltning i den aktuelle kommune. Desuden øvrigt materiale der er interessant for projektet som f.eks. tilstandsvurderinger, egne skitser, tidligere projekter, tinglysningsudskrift, servitutter m.m.

Vort honorar for projektet vil blive opgjort og forfalde til betaling hver den 1. i måneden, til projektet er afsluttet.

Stephensen.net  
Kildeportvej 31, 3480 Nødebo, Danmark
 
Tel : + 45 40 98 33 00
 
E-mail:jorgen@stephensen.net